Problem brydżowy nr 7 – PUNKTACJA

problem 7 punktacja


uzasadnienie punktacji

3karo – 10. Mamy w karcie nadwyżki, 6kiera oraz 3 kara. O ile nie mamy specjalnych ustaleń, możemy partnera poinformować tylko o dwóch z tych informacji. Niestety, wszystkie 3 mogą okazać się niesamowicie ważne dla partnera. Zarówno 3karo i jak i 3kier informuje partnera o nadwyżce oraz o ficie lub 6 kierze. Wyżej oceniam odzywkę 3karo, gdyż daje trochę więcej przestrzeni niż 3kier, co może nam się przydać w dalszej fazie licytacji. Co ważne, zaplanowałbym na tym etapie co zrobię po problematycznej licytacji partnera.. Im szybciej podejmę tę decyzję, tym krócej będę myślał później i nie dam pretekstu do interwencji sędziowskiej.

3kier – 9. Punkt mniej niż 3karo, bo trochę mniej przestrzeni.

2kier – 1. Nic nie wnosi, ani informację o ficie ani szósty kier, a jeszcze pokazuje rękę nienadwyżkową

4BA – 1. Spokojnie, spokojnie. Szlemiki powolutku licytujemy, a nie na hura